Àrea de millora de productes i processos

 • Disseny de producte amb component sensorial

  Ll. Marco

  Identificació quantitativa dels paràmetres sensorials que asseguren l'èxit del llançament d'un nou producte d'alimentació. Redisseny del mateix per ajustar-se a les preferències dels consumidors segons país.

 • Minimització de les mermes en un procés d’embotellament

  P. Grima

  Determinació de les variables que afecten les mermes generades en una operació d'embotellament de cava : condicions de la collita , tipus de bóta , soca de llevat utilitzada , condicions i temps de fermentació , etc. Elaboració d'un control de procés , segons variables rellevants , per minimitzar les pèrdues en l'operació d'embotellat.

 • Determinació de models de manteniment preventiu per a canonades

  Ll. Marco i L. Rodero

  Generació d'un model estadístic per programar el manteniment preventiu d'una instal·lació urbana d'aigua identificant les variables rellevants per al seu correcte ajust . L'objectiu va ser reduir les avaries i augmentar el nombre de intervencions programades minimitzant substitucions innecessàries.