Àrea parcs d’equips remots

  • Identificació de patrons de consum d’aigua en llars

    S. Fontdecaba i J. A. Sánchez

    Identificació del la font de consum d'aigua d'una llar en funció del patró de flux d'aigua pel comptador amb l'objectiu de determinar pautes de consum basades en la monitorització remota de comptadors .

  • Gestió d’un parc de màquines distribuïdes

    I. Puig i X. Tort

    Proposta d'un sistema de control en línia d'un parc de màquines recreatives per reduir costos en les operacions de recaptació, optimitzar l'inventari de diners en màquina i identificar patrons de joc que incrementessin la facturació.