Equip Datancia:

 

Datancia està formada per professionals capaços d’obtenir coneixement rellevant de les dades del negoci a través d’anàlisi i el domini d’eines estadístiques disponibles per analitzar dades.

Soms l’equip pròxim, professional i lleial que desenvolupa la seva activitat estretament amb cada un dels departaments dels nostres clients, compartint valors i objectius. Cada dia obtenim valor singular de les seves dades.

Tot l’equip de Datancia es posiciona com a col·laborador principal en el creixement dels seus clients, completant les seves capacitats internes i participant en les seves iniciatives empresarials.

Som “doers”. Diem el què fem i fem el què diem. Estem constantment generant resultats que compleixen amb les expectatives dels nostres clients.